omluvenka

Školní vzdělávací program

Úvod > Informace > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní zařízení

ŠVP je platný od 1.9.2017

Název ŠVP  Hrou za poznáním

více informací