omluvenka

O nás

V obci Bořislav vzrostl  počet rodin s malými dětmi,proto obecní úřad rozhodl o výstavbě nové mateřské školy pro 20 dětí.

Mateřská škola byla postavena v červenci 2012, během několika málo dní. V samém počátku stavby MŠ pomáhali místní občané a vlastní stavbu,kterou tvoří celekm sedm buněk,již prováděla odborná firma.V srpnu byla mateřská škola vybavena nábytkem,hračkami a dalším potřebným zařízením,pro chod mateřské školy.Dne 3.září 2012 mohla mateřská škola zahájit školní rok s 20 přihlášenými dětmi.

Ve školce pracují dvě pedagodické pracovnice a jedna provozní,která pečuje o čistotu mateřské školy a zajištuje dovoz a výdej stravy dětem.V měsíci srpnu proběhl zápis do mateřské školy,dále den otevřených dvěří pro širokou veřejnost a slavnostní otevření nové mateřské školy.Mnoho návštěvníků  v den otevřených dveří doneslo dětem hračky,křídy,stavebnice a květiny na výzdobu MŠ.Školka dostala i finanční dar,za který jsme koupily hračky na písek a další stavebnice dětem do třídy.Všem ,kteří pomáhali při stavbě mateřské školy,ale i těm ,kteří dětem darovali již zmíněné hračky a finance mnohokrát děkujeme.Jsme moc rádi,že jsou mezi námi hodní občané,kteří podporují ty nejmenší,kterým je školka určena.

V září šk.roku 2015/2016 jsme slavnostně otevřeli novou školní zahradu a terasu.Na zahradě máme několik nových prvků,které slouží dětem k rozvoji pohybových dovedností.Na terase máme expozici vývoje některých živočichů-mravenec,žába ,včelka atd.

V naší nové mateřské škole bychom chtěli plnit tyto vzdělávací cíle: Objevovat svět kolem nás přirozenou,citově vyváženou formou.Připravit děti k získání základních a hodnotných postojů pro kvalitní život ve společnosti .Rozvíjet osobnost samostatně ve zdravě sebevědomého jedince cestou přirozené výchovy.

Provoz mateřské školy Bořislav:

6.00 - 16.00 hodin

Provoz mateřské školy je omezen o vánočních prázdninách a dále je MŠ uzavřena 6 týdnů v době letních prázdnin.Přesný termí uzavření MŠ je vždy zveřejněn na nástěnce mateřské školy min.2 měsíde před uzavřením.

více informací