omluvenka

Stravné a platby

Úvod > Informace > Stravné a platby

Od 1.9.2023 se upravují ceny stravného:

Kategorie 3-6 let MŠ      

Kategorie   7-10 let MŠ

Přesnídávka 9,-

Oběd 25,- 

Svačina 8,-

Celkem: 42,- 

Přesnídávka 10,-

Oběd 30,-

Svačina 8,-

Celkem: 48,-Stravné a úplata musí být  zaplacena vždy do desátého dne v měsíci, kdy se 10. ráno předává vedoucí stravování ve školní jídelně v Žalanech.

Změny v placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání vždy po dohodě s ředitelkou školy.

Nově zavedena možnost platit stravné bezhotovostně, bližší informace u ředitelky MŠ.

více informací