omluvenka

Provozní řád

Úvod > Informace > Provozní řád

PROVOZNÍ   ŘÁD   MATEŘSKÉ    ŠKOLY  BOŘISLAV

1. Údaje o zařízení

   

Adresa:

Bořislav 155,415 01 Teplice

Telefon:

474 774 410 , 603 813 091

Zřizovatel:

Obec Bořislav

Odpovědná osoba:

řed.MŠ Lenka Poláková

Typ MŠ:

celodenní

Provozní doba:

6.00   -   16.00 hod

2. Režimové požadavky

Nástup dětí: 

Děti se schází ve třídě mateřské školy od 6.00 hod. do 7.55 hod. V 8.00 se hlásí stav dětí vedoucí školní jídelny při ZŠ a MŠ Žalany.

Spontánní hra: 

Po příchodu jsou dětem nabízeny různé druhy společenských her, hraček, které si děti  vybírají podle svého přání, požadavku, nálady apod. Někdy děti začínají i s řízenou činností a to převážně s výtvarnou a pracovní aktivitou. Spontánní hry končí v 8.15 úklidem a začíná řízená činnost cvičení

Činnosti řízené: 

Mezi řízené činnosti patří: komunikační kruh, ranní cvičení, řízená činnost zaměstnání, částečně pobyt venku, režimové momenty, odpočinek. Při těchto činnostech má hlavní slovo učitelka, která vede, řídí činnost, ale i při těchto činnostech dochází k volní činnosti dětí. Tyto dvě činnosti se navzájem prolínají

Sledování televize:

Doba trvání v jednom sledu nepřekračuje dobu 30 minut.

 Frekvence zařazování je minimální, odvíjí se od ročního období, počasí venku, věkové skladbě dětí.

 1, v zimě častěji v teplých měsících - upřednostňujeme pobyt venku

 2, počasí v nepříznivém počasí v náhradní činnosti za pobyt venku omezeně

 3, věk dětí malé děti potřebují více času na dopol. svačinu, velké děti mohou sledovat jeden příběh z kouzelné školky

Pohybové aktivity:

  • Frekvence zařazování - ranní cvičení zařazujeme každý den, výjimkou jsou dny, kdy je hlášená inverze, tehdy ranní cvičení probíhá omezeně.                                                                                                                                                                                                               - pohybové aktivity alespoň 1x týdně zařazujeme řízenou činnost jako hlavní zaměstnání                                                                                 - při pobytu venku                                                                                                                                                                                                 - v ranních hrách na sportovce, závody 
  1. Frekvence zařazování ranní cvičení zařazujeme každý den, výjimkou jsou dny, kdy je hlášená inverze, tehdy ranní cvičení probíhá omezeně - pohybové aktivity alespoň 1x týdně zařazujeme řízenou činnost jako hlavní zaměstnání - při pobytu venku - v ranních hrách na sportovce, závody 
  2. Druh pohybových aktivit zdravotní cviky, zdolávání překážek, běh, chůze-každodenní, v zimních měsících pohyb na sněhu 
  3. Podmínky a vybavení -   prostory v MŠ jsou vhodné k různým pohybovým aktivitám, zahrada MŠ, hřiště obce, asfaltové cesty, cesta v lese - v MŠ máme dost pomůcek, které k pohybovým aktivitám využíváme obruče, tyče, míče, švihadla, odrážedla, skákací gumy a další

Pobyt venku:

časový údaj v teplých měsících - 9.15/30/ - 11.25 hod. 14.30/45/ - 16.00

v chladných měsících - 9.30/45/ - 11.20hod.

využití pobytu venku pohybové aktivity

- poznávání změn v přírodě, rostlin, zvířátek, dopravy, seznamování s obcí, exkurze u koní, dom. zvířat apod.

pozemek k pohybové aktivitě - školní zahrada pískoviště, průlezky

- obecní hřiště

- asfaltové, nebo lesní cesty, louka u lesa


Odpočinek, spánek

-zařazení v režimu dne: 12.15 - 14.00

-vzhledem k malým prostorům 1 místnost, nelze respektovat indiv. potřeby dětí, proto odpočívají všechny

- ukládání lehátek , lůžkovin používáme matrace, které jsou v úložných boxech označených značkami dětí

- lůžkoviny jsou v úložných boxech s označením, při odchodu učitelka boxy otvírá k provětrání a ráno zavírá


Stravování:

zajišťuje školní jídelna při MŠ a ZŠ Žalany, dovoz -vlastní, vlastním autem

Čas - přesnídávky 9.30 - 9.45 svačiny 14.15 14.30

obědy 11.30 12.00

systém podávání: svačiny jsou rozdány a připraveny na stolcích, děti si sami přidávají a odnášejí obědy - polévky je rozlitá v talířích, pro druhé jídlo si děti chodí k okénku, použité nádobí indiv .nosí na určené místo

dovoz jídla : dovážíme všechno jídlo, včetně svačin

dovoz přesnídávek: 8.15 do MŠ okamžitě se přesnídávka rozdá a 8.30 konzumuje

dovoz obědů a svačin: 11.15 do MŠ, měří se teplota při dovezení, zapisuje 11.30 výdej měří se teplota těsně před výdejem, zapisuje samozásobování od včelařů dostáváme med sladíme jím čaje

- ovoce ze školní zahrady meruňky, třešně, jablka


Pitný režim:

100% jej dodržujeme jak u dětí tak dospělých

Nápoje- sladké šťávy, džusy, čaje/ v zimních měsících/ - čistá voda

Doplňujeme podle potřeby, každé ráno připravujeme nové.

Děti používají hrnečky se svou značkou, které mají po celý den k dispozici na předem určeném místě. Stejné hrnečky s označením jsou používány na školní zahradě při pobytu venku.

Mladším dětem naléváme ze džbánků na požádání, starší se obsluhují samy.

Při pobytu venku, mimo školní zahradu bere učitelka vodu a jednorázové kelímky s sebou.


Otužování:

Provádíme každý den -děti se převlékají do pyžam ve třídě, odchází svlečené na lehátko, po odpočinku si svlečené dochází na WC.

-  každý den děti cvičí, při cvičení si svlékají přebytečné svršky oblečení, otvíráme okna

Vždy přihlížíme ke zdravotnímu stavu dětí, ke stavu ovzduší/při větrání/.


Používání klimatizace:

Klimatizace se používá v zimních měsících k topení a v letních měsících k ochlazení prostor MŠ.

Vytápění - až 23°C

Ochlazení - na 20°C

Čištění klimatizace provádí 2x ročně specializovaná firma.

3, Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla:

lůžkoviny-každé tři týdny

ručníky    -   každé pondělí /1x týdně/

pyžama    -   1x týdně /každý pátek si je děti berou domů, v pondělí si nosí čisté/


Způsob praní prádla:

vlastní pračka, kde si prádlo pereme, sušíme venku na sušáku, v zimních obdobích používáme sušičku

Způsob manipulace s prádlem:

čisté prádlo se skladuje v přihrádkách, určených pouze na čisté prádlo /lůžkoviny, ručníky/ použité prádlo se odnáší v koši k pračce, kde se ihned pere

                                                     

4, Úklid

Úklid běžný

úklid podlahy každý den minimálně 2x, dle potřeby

stoly- po ukončení práce

výměna ochranných oděvů 2x týdně, dle potřeby při znečištění

výměna utěrek 1x týdně, při znečištění ihned

pomůcky na úklid 1x týdně desinfikovat, vyměnit


velký úklid

- dveře, obklady, police 1x za měsíc

bílé nádobí, příbory, sklenky 1x za měsíc namočit do roztoku s desinfekcí a opláchnout

okna, žaluzie 4x ročně

sprchování květin


Generální úklid

- malování kuchyně /výdejny/ - 1x ročně

provádí se v době hlavních prázdnin, bez přítomnosti dětí

ochranná desinfekce a deratizace - podle potřeby, vést dokumentaci o provedení

podle potřeby, vést dokumentaci o provedení

Úklid kuchyně-výdejny:

provádí se každý den, prach-vlhkým hadrem

podlaha-použití kbelíku a hadru k tomuto prostoru určenému

nádobí po každém použití ihned

lednice 1x za měsíc

Je zpracován sanitační řád, podle kterého se úklid řídí. Zapisují se každý velký úklid, např. savování skleniček, talířů, podlahy, lednice apod.


Úklid ostatních prostor

-používají se hadry a kbelíky k tomu určené.

prach- vlhkým hadrem každý den

luxování každý druhý den

vytírání 2x denně /dopoledne a po obědě/

mytí oken a žaluzií - 4x ročně

mytí kelímků v umývárně podle potřeby, nebo1x za 14 dní

velký a generální úklid mytí hraček, sprchování květin, mytí krytů u osvětlení a další se provádí v průběhu hlavních prázdnin


Úklid zahrady a prostor před MŠ

dle potřeby hrabání listí, sekání trávy a další provádí VPP Obce

- pískoviště prohrabávání, zakrývání plachtou

- zametání před MŠ dle potřeby


V Bořislavy 1.11.2019, zpracovala řed. MŠ Lenka Poláková

více informací