omluvenka

Rozpočet 2021

Rozpočet > Rozpočet 2021

Mateřská škola Bořislav, příspěvková organizace

Bořislav 155, 415 01 Teplice

Návrh rozpočtu na rok 2021

Výdaje

Normativní

501

Spotřeba všeobecného materiálu, výtvarné a vzdělávací pomůcky, kancelářské potřeby, čistící prostředky, poštovné

  58 200,00

502

Spotřeba el. energie, vody

110 500,00

511

Oprava a udržování

/revize, opravy/

  15 000,00

512

Cestovné

    3 000,00

518

Ostatní služby spojené s provozem:

Přeprava dětí

    4 000,00

Internet, telefon

10 500,00

Kulturní akce pro děti

18 000,00

Zpracování mezd, účetnictví, daňové poradenství

40 000,00

Neinvestiční náklady na stravování

20 000,00

549

Pojištění

20 000,00

Celkem

299 200,00

Výdaje

Účelové

Mzdy, sociální, zdravotní pojištění

1 012,272,00

ONIV

10 000,00

stravné

130 680,00

Celkem

1 452 152,00

příjmy

Dotace ČEZ - fotovoltaika

12 000,00

Dotace zřizovatel

230 000,00

Mzdy, sociální, zdravotní pojištění

1 012,272,00

ONIV

10 000,00

Úplata

57 200,00

Stravné

130 680,00

Celkem

1 452 152,00


Rozpočet ke stažení zde.

V Bořislavi 2. 11. 2020

Zpracovala: Lenka Poláková

více informací