Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BOŘISLAV.docx (18 kB)

Mateřská škola Bořislav, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
UZAVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
SMERNICE Č.6ll7
Vypracoval: Jiřina Pertlová
Schválil: Jiřina Pertlová
Směrnice nabývá platnosti dne : 17. 2. 2017
 
Tato směrnice ruší směrnici č.1l15,a je platná pro další období.
O uzavření mateřské školy rozhoduje ředitelka školy:
 
1, Uzavření plánované
2, Uzavření neplánovanované
 
1, Mateřská škola se uzavírá v době hlavních prázdnin a vánočních prázdnin.
 
Hlavní prázdniny: o hlavních prázdrunách bude mateřská škola uzavřena nejdéle šest týdnů.
Termín uzavření : po dohodě ředitelky mateřské školy Bořislav a ředitele ZŠ a MŠ Žalany,bude stanoven přesný termín uzavření mateřské školy. Termín uzavření bude rodičům předložen minimálně dva měsíce předem vyhl.l4l2005 Sb,§3 odst.ll  a to formou vývěsky na nastěnce školy.
Vánoční prázdniny: uzavření mateřské školy Bořislav v době vánočních svátků se řídí předpisem
Org.šk.roku vyhl.16l2005 Sb. Termín bude pro rodiče zveřejněn měsíc předem na nástěnce pro rodiče.
2,Mateřská Škola se uzavírá z téchto závažných organizačních a techniclcých důvodů.
 
A, Pokud dojde k přerušení dodávky vody a elektřiny.
B, pokud dojde k přerušení výroby stravy ve školní jídelně při zš a Mš Žalany
C, Pokud počet přítomných dětí poklesne pod pět./nemoci,epidemie,pololetní,podzimní a jarní pnázdniny a další neočekávané situace/
D, Pokud bude ohrožena bezpečnost děti,nebo provozu zařízení/přílrodní katastrofa, vloupání a zajišťováni stop pachatele a další nečekané situace.
 
Ředitelka školy minimálně jeden den předem oznámí rodičům a zaměstnancům školy v bodě A.
V ostatních bodech B,C,D, budou rodiče o uzavření informováni ihned jakmile se ředitelka školy o těchto nepředvídaných a neoěekávaných situacích dozvi. Rodiče o uzaťení informuje formou SMS nebo telefonicky. V těchto případech bude uzaťeni na dobu nebytně nutnou.
O uzaťení školy v bodě C o prázdninách se bude přihlížet k předběžrému zájmu,nebo nezájmu rodičů,kteří vyjádří svůj zájem o chod MŠ a to svým podpisem v dotazníku. Rozhodnutí o uzavření bude rodičům předloženo minimálně jeden den předem na nástěnce školy.